พิมพ์
ม.1
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6
0 0 0 0 0 0
ม.2
ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5 ม.2/6
0 0 0 0 0 0
ม.3
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6
0 0 0 0 0 0
ม.4
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6
0 0 0 0 0 0
ม.5
ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/6
0 0 0 0 0 0
ม.6
ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6
0 0 0 0 0 0

RSS - ข่าวการศึกษา enn.co.th

Page Like!!! ประจำโรงเรียนดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องส้วม - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องส้วม - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

เวลาละหมาดวันนี้

ปฏิทินปฏิบัติงาน